6 giai đoạn phát triển sự nghiệp của một nhân viên - HRIS

6 giai đoạn phát triển sự nghiệp của một nhân viên

giai đoạn phát triển sự nghiệp

Mỗi ngành nghề đều có lộ trình phát triển riêng biệt và không giống nhau; nhưng giai đoạn phát triển sự nghiệp nhìn chung là đồng nhất. Theo Gary Burnison; CEO của Korn Ferry – Công ty tư vấn và tổ chức nhân sự toàn cầu đã xây dựng lộ trình phát triển bao gồm 6 giai đoạn:

1. Người đi theo (Follower)

Giai đoạn đầu tiên bắt đầu sau khi bạn tốt nghiệp đại học hoặc có được công việc đầu tiên. Lúc này, bạn sẽ giành thời gian tập trung cho việc học hỏi; làm những công việc và nhiệm vụ mà người khác yêu cầu bạn làm. Đây là những bước đi đầu tiên để bạn xây dựng tương lại cho bản thân mình.

2. Người cộng tác (Collaborator)

Khi đã quen với công việc, bạn sẽ bắt đầu có khả năng làm việc độc lập và bắt đầu hợp tác; phối hợp với đội nhóm. Bên cạnh kỹ năng chuyên môn; bạn cần nỗ lực trao dồi thêm các kinh nghiệm khác trong quá trình cộng tác với đồng nghiệp như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc đội nhóm, kỹ năng ra quyết định…

3. Người hướng dẫn (Instructor)

Khi đã làm việc một thời gian và tích lũy kinh nghiệm, bạn có cơ hội trở thành trưởng nhóm. Khi trở thành trường nhóm; bạn cần sử dụng các kỹ năng và kinh nghiệm để dẫn dắt đội nhóm của mình.

Điều quan trọng ở giai đoạn phát triển sự nghiệp này là bạn có khả năng hướng dẫn mọi người làm việc một cách hiệu quả hay không? Nếu không, bạn sẽ là người phải đi giải quyết những công việc đó.

Những công việc giúp bạn phát triển ở giai đoạn này bao gồm:

  • Lãnh đạo đội nhóm: Tại cấp độ này, bạn có trách nhiệm, nhưng không có quyền lực. Những nhiệm vụ điển hình gồm lên kế hoạch cho dự án, thiết lập hệ thống mới, nhận diện vấn đề, thương lượng với những đối tác khác và làm việc với đội nhóm.
  • Chuyển vị trí công việc: Điều này liên quan đến việc thay đổi vị trí trong công việc với kết quả ảnh hưởng hơn, quản lý quy mô lớn hơn. Đồng thời, đòi hỏi bạn thể hiện các kỹ năng, quan điểm mới và đảm nhận những nhiệm vụ bạn chưa từng trải nghiệm trước đó.

>>> Có thể bạn muốn xem

4. Người quản lý (Manager)

giai đoạn phát triển sự nghiệp

Ở giai đoạn này; bạn không chỉ củng cố các kỹ năng sẵn có mà còn phải rèn luyện thêm nhiều kỹ năng mới để quản lý đội nhóm lớn hơn với những mục tiêu và tầm nhìn bao quát hơn. Bạn sẽ yêu cầu mọi người làm việc và báo cáo trực tiếp cho bạn và học cách quản lý để đưa ra kế hoạch và phương pháp để thực hiện những mục tiêu đề ra.

Ví dụ, bạn là nhà quản lý nhân sự, bạn đòi hỏi phải nỗ lực để thiết lập văn hóa doanh nghiệp lành mạnh; xây dựng các quy trình trông công tác quản lý nhân sự; săn tìm nhân tài hoặc tư vấn cho ban lãnh đạo những chính sách xây dựng nhân lực phù hợp.

5. Người ảnh hưởng (Influencer)

Giai đoạn này là sự chuyển đổi từ việc trực tiếp quản lý một đội nhóm sang việc tạo sự ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Sức ảnh hưởng là kỹ năng lãnh đạo quan trọng mà bạn cần phát triển để làm việc có hiệu quả với mọi người trong tổ chức; đặc biệt là với những người không chịu sự quản lý của bạn.

Trên thực tế, bạn có thể gây ảnh hưởng đến những người ở các bộ phận khác, cùng cấp bậc, thậm chí là hơn.

6. Lãnh đạo (Leader)

Trong giai đoạn cuối cùng của giai đoạn phát triển sự nghiệp; bạn dành phần lớn thời gian của mình để trao quyền và phát triển người khác. Thay vì giao việc cho nhân viên; bạn sẽ chỉ họ cách tự tư duy và tìm ra phương án đúng đắn nhất.

Ưu tiên hàng đầu của bạn là truyền động lực cho mọi người để họ có thể làm và khai thác thế mạnh mà họ thậm chí chưa khám phá ra.

>>> Có thể bạn muốn xem

EMSCGiải pháp quản lý nhân sự hiệu quả

Rate this post

Call Now