Các chế độ thai sản dành cho nam giới khi vợ sinh con - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

Các chế độ thai sản dành cho nam giới khi vợ sinh con

Theo Luật Bảo hiểm xã hội, từ ngày 1/1/2016 lần lần tiên nhiều chế độ thai sản đãi ngộ dành cho nam giới khi vợ sinh con được áp dụng.
Điều 34 quy định:

– Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc, hưởng chế độ thai sản như sau:

  • 5 ngày làm việc.
  • 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.
  • Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, sinh ba trở lên thì thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc.
  • Trường hợp vợ sinh đôi trở lên, phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

– Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

– Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội, hoặc cả cha và mẹ đều tham gia mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ theo quy định tại Khoản một điều này.

– Trường hợp mẹ tham gia bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con; hoặc tham gia bảo hiểm xã hội một năm trở lên (đã đóng bảo hiểm đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con) phải nghỉ dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh mà chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc, hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi.

– Trường hợp cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng tham gia bảo hiểm xã hội mà không nghỉ việc theo quy định tại Khoản 4 điều này, thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của mẹ theo quy định tại Khoản một điều này.

– Nếu chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con, hoặc gặp rủi ro sau sinh, không còn đủ sức khỏe chăm sóc con, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc, hưởng chế độ thai sản cho đến lúc con đủ sáu tháng tuổi.

Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định trong các trường hợp trên tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và nghỉ hàng tuần.

Rate this post

Call Now