Lưu trữ Internal news - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả
15 February, 2019

Các kiểu thăng chức gây hại cho công ty và nhân viên

Thăng chức do nhân viên làm việc lâu năm Đây là cách thăng chức theo cảm tính của sếp, thấy “ông em” vất vả ngoài thị […]
11 October, 2018

Lựa chọn phương pháp đánh giá nhân viên phù hợp từng doanh nghiệp

Theo một khảo sát do công ty tư vấn Achievers thực hiện, 57% các CEO tin rằng họ đã đánh giá và khen thưởng xứng đáng […]

Call Now