Lưu trữ Project - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả
19 March, 2020
Mainetti Việt Nam

Nhật ký khởi động dự án phần mềm quản lý nhân sự HRIS cùng Mainetti Việt Nam

13 giờ 30 phút ngày 16/03/2020 Đội ngũ team dự án EMS lên xe để bắt đầu hành trình đến KCN Long Thành, Đồng Nai; nơi […]

Call Now