E – HR Profiles - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả
Phân hệ Hồ Sơ Nhân Sự chính là đối tượng trung tâm và quan trọng nhất trong toàn bộ công tác quản lý nhân sự. Phân hệ này quản lý đầy đủ và tất cả các thông tin của nhân viên ... cho đến các thông tin phát sinh trong quá trình làm việc như quá trình điều chuyển chuyển đơn vị công tác, lịch sử lương, quá trình đóng bảo hiểm, … Bên cạnh đó, những tính năng nâng cao của phân hệ này còn hỗ trợ nhiều chức năng cảnh báo và phân tích hầu hết các vấn đề liên quan nhân sự trong doanh nghiệp, giúp Ban lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra quyết định nhanh chóng, kịp thời & phù hợp.
QUẢN LÝ NHÂN SỰ DỄ DÀNG HƠN

Xây dựng cơ cấu / tổ chức doanh nghiệp không giới hạn cấp độ

Hệ thống hỗ trợ tự động háo hầu hết công tác quản lý nhân sự từ lúc nhân viên vào công ty – nghỉ việc – quay trở lại làm việc

Hệ thống On-boarding & Off-boarding linh động theo chính sách của mỗi doanh nghiệp.

Khởi tạo không giới hạn & tự chủ các loại hợp đồng lao động / quyết định / biểu mẫu nhân sự tại doanh nghiệp.

HỆ THỐNG BÁO CÁO LINH ĐỘNG

Xuất báo cáo cụ thể và nhanh chóng về quá trình làm việc của nhân viên ngay khi có nhu cầu. Các báo cáo nhân viên nghỉ việc theo thời gian hoặc theo từng bộ phận

Thông tin nhân sự toàn công ty

Danh sách nhân viên nghỉ việc

Danh sách thuyên chuyển

.....

Call Now