Lưu trữ cách mạng công nghệ 4.0 - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

cách mạng công nghệ 4.0

29 October, 2019

Sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong tuyển dụng

Thời đại công nghệ số phát triển, những đổi mới và tiến bộ trong kỹ thuật số hỗ trợ rất nhiều cho việc tuyển dụng. Trong đó, […]
17 December, 2018

Kỉ nguyên mới của ngành nhân sự – HR 4.0

Gần đây, khái niệm “HR 4.0” được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông. Cùng với đó là những hứa hẹn về […]

Call Now