Lưu trữ giấy tờ - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả
11 September, 2019

Không cần mang giấy tờ tùy thân khi đi khám bảo hiểm y tế

Theo Điểm g Khoản 5 Điều 42 Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế, chậm nhất cho đến ngày 01/01/2020, cơ quan bảo hiểm xã […]

Call Now