Lưu trữ phản hồi 360 độ - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

phản hồi 360 độ

29 March, 2019

Phản hồi 360 độ – công cụ hiệu quả để đánh giá đội ngũ nhân sự

Bên cạnh các phương pháp đánh giá qua chỉ số hoàn thành công việc như BSC-KPI, MBO, các nhà quản trị cũng nên chú ý tới […]

Call Now