Lưu trữ tăng lương tối thiểu vùng 2020 - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

tăng lương tối thiểu vùng 2020

3 December, 2019

Chính thức tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2020

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP, quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động […]

Call Now