Khảo sát - Thống kê - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

Khảo sát – Thống kê

Chức năng khảo sát được tích hợp trong phần mềm quản lý nhân sự HRIS giúp bộ phận nhân sự thu thập các phản hồi, đóng góp ý kiến, quan điểm của nhân viên. Khảo sát nhân viên một cách khách quan, trung thực, nhanh chóng. Hệ thống còn tích hợp các công cụ báo cáo phân tích có chiều sâu, trực quan và dễ hiểu.

Call Now