Lương hưu, trợ cấp BHXH, BHYT sẽ thay đổi thế nào khi cải cách tiền lương từ 1/7

Lương hưu, trợ cấp BHXH, BHYT sẽ thay đổi thế nào khi cải cách tiền lương từ 1/7

cải cách tiền lương 1/7

Từ ngày 01/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương sẽ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công; thay đổi mức đóng BHYT.

Từ 1/7/2024: Tiền lương cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng bao nhiêu?

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ngày 10/11/2023; Quốc hội thông qua Nghị quyết số 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Theo đó, từ ngày 01/7/2024; thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018; của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Đồng thời, thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng; trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Điều này đánh dấu sự khởi đầu cho công cuộc cải cách toàn diện chính sách tiền lương ở nước ta; chính sách này làm thay đổi hệ thống lương hưu; các loại trợ cấp BHXH và các chính sách an sinh xã hội khác; tất cả đều được điều chỉnh tăng lên từ ngày 1/7/2024. Tuy nhiên, để xác định tăng bao nhiêu % vẫn cần phải chờ văn bản quy định chi tiết của Chính phủ.

Thay đổi cách tính lương hưu tối thiểu

Khoản 5 Điều 56 Luật BHXH năm 2014 quy định về mức hưởng lương hưu thấp nhất khi tham gia BHXH bắt buộc là bằng mức lương cơ sở.

Hiện nay, mức lương cơ sở đang là 1,8 triệu đồng do đó; mức lương hưu thấp nhất là 1,8 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, từ ngày 1/7/2024; việc bỏ lương cơ sở đã thiết lập một cơ chế mới trong việc xác định mức thưởng lương hưu. Chính phủ sẽ có văn bản quy định cụ thể hoặc hướng dẫn cách xác định mức hưởng lương hưu thấp nhất.

Chính phủ đang nỗ lực cải cách và tối ưu hóa trong quản lý chính sách an sinh xã hội và các vấn đề liên quan BHXH.

Điều chỉnh trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng

Theo Luật BHXH năm 2014, các khoản trợ cấp BHXH được tính dựa trên mức lương cơ sở. Ví dụ như trợ cấp 1 lần khi sinh con, trợ cấp dưỡng sức sau sinh, dưỡng sức sau ốm, trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất hàng tháng.

Khi thực hiện cải cách tiền lương dẫn đến không còn hệ số lương và mức lương cơ sở. Theo đó, các khoản trợ cấp BHXH nêu trên cũng sẽ thay đổi. Căn cứ theo Nghị quyết số 104/2024, các khoản trợ cấp này từ 1/7/2024 sẽ tăng lên. Hiện Chính phủ đang đề xuất các khoản trợ cấp gắn với lương cơ sở bằng với mức cao nhất hiện nay và quy định bằng số tiền cụ thể. Theo đó, dự kiến trợ cấp dưỡng sức sau sinh, ốm đau là 540.000 đồng/ngày; trợ cấp 1 lần khi sinh con là 3,6 triệu đồng/con…

Những thay đổi này được thực hiện trong bối cảnh cải cách tiền lương; khi mà hệ số lương và mức lương cơ sở không còn là cơ sở tính các khoản trợ cấp. Thay vào đó, Chính phủ sẽ đề xuất quy định các khoản trợ cấp gắn với lương cơ sở bằng số tiền cụ thể; nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Thay đổi hệ số trượt giá BHXH

cải cách tiền lương từ 1/7


Việc thực hiện hệ số trượt giá Bảo hiểm Xã hội (BHXH) năm 2024; theo quy định trong Thông tư số 01/2023/TT-BLĐTBXH; sẽ có tác động đến cả những người tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện. Mặc dù việc điều chỉnh cụ thể của hệ số trượt giá BHXH từ năm 2023 sang 2024 chưa được công bố; nhưng nếu có sự tăng; điều này sẽ dẫn đến việc tăng tương ứng trong các chế độ như BHXH một lần, lương hưu hàng tháng, trợ cấp nghỉ hưu một lần và trợ cấp tử vong một lần. Thay đổi này không chỉ giúp nâng cao quyền lợi cho người lao động mà còn phản ánh sự linh hoạt và tính nhạy bén của chính sách đối với những biến động trong kinh tế.

Thay đổi mức đóng BHYT

Theo quy định, mức đóng BHYT cho hộ gia đình được cập nhật: người đầu tiên trong hộ sẽ đóng 4,5% mức lương cơ sở; trong khi các thành viên tiếp theo có mức đóng giảm dần: người thứ hai đóng 70%; người thứ ba đóng 60% và người thứ tư đóng 50% so với mức đóng của người đầu tiên. Kể từ người thứ năm trở đi, mức đóng giảm xuống còn 40%. Đối với học sinh, sinh viên, mức đóng hàng tháng là 4,5% mức lương cơ sở; với sự hỗ trợ 30% từ ngân sách nhà nước và 70% còn lại do cá nhân tự đóng.

Tuy nhiên, từ 1/7/2024, hệ thống tiền lương sẽ được cải cách, bỏ mức lương cơ sở hiện hành. Điều này có thể dẫn đến việc phải xem xét lại và đưa ra hướng dẫn mới về mức đóng và hưởng BHYT cho các đối tượng như hộ gia đình và học sinh, sinh viên, phản ánh sự linh hoạt và thích ứng của chính sách với thực tế kinh tế – xã hội.

Thay đổi chi phí khám chữa bệnh 1 lần được chi trả 100%

Điểm nổi bật trong các điều chỉnh là việc bãi bỏ mức lương cơ sở làm tham chiếu cho chi phí khám chữa bệnh. Trước đây, chi phí khám chữa bệnh dưới 15% mức lương cơ sở (khoảng dưới 270.000 đồng); sẽ được BHYT chi trả 100%. Tuy nhiên, từ ngày 1/7/2024, quy định này sẽ không còn hiệu lực.

Những sự thay đổi này mở ra một hướng đi mới; trong đó các quy định về chi phí y tế được điều chỉnh để phản ánh tình hình kinh tế – xã hội hiện tại một cách phù hợp hơn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cách mà người dân tiếp cận các dịch vụ y tế mà còn là một sự thay đổi lớn trong chính sách an sinh xã hội. Dự kiến, sự thay đổi này sẽ mang lại những lợi ích nhất định cho người dân và được người dân tán thành.

Sưu tầm bởi EMSC – Giải pháp quản lý nhân sự hiệu quả

Rate this post

Call Now