Phần mềm chấm công HRIS - Thách thức ca kíp phức tạp nhất

Chấm công – Tăng ca

Chấm công là việc quan trọng cần phải kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo việc tính lương chính xác cho nhân viên. Hệ thống HRIS thực hiện đầy đủ các chức năng chuẩn trong quá trình chấm công từ máy chấm công, barcode hoặc chấm công bằng smartphone,... Bên cạnh đó, HRIS còn cho phép người dùng linh hoạt cấu hình ca làm việc tự động, tự nhận diện ca, … và nhiều tính năng nâng cao giúp tối ưu công tác công chấm khác.

Call Now