Đánh giá – KPIs, BSC

Hoạt động đánh giá trong doanh nghiệp giờ đây không còn là hoạt động thường niên. Thay vì gọi là đánh giá nhân viên, công tác đánh giá đã được phát triển để trở thành thành hoạt động thường xuyên và hiệu quả hơn, được gọi là quản trị hiệu suất công việc trong suốt quá trình làm việc (Performance management)
Trong quá trình này, kết quả của nhân viên được theo dõi & phản hồi (tracking & feedback) theo mỗi tháng/quý để giúp nhân viên bám sát mục tiêu, cải thiện tính hiệu quả hơn và thăng tiến nhanh chóng hơn. Những nhân viên có hiệu quả chưa tốt có cơ hội nhận biết và được đào tạo, thúc đẩy nhiều hơn để cải thiện thành tích.
danh-giapng
danh-gia-1png
phần mềm đánh giá HRIS-2

Call Now