Đào tạo – Elearning

Phân hệ đào tạo giúp bạn quản lý toàn bộ quy trình đào tạo của nhân viên từ khâu Phân tích nhu cầu đào tạo (TNA), lập kế hoạch đào tạo đến việc tổ chức thực hiện, theo dõi kết quả và chi phí cũng như việc khảo sát đánh giá chất lượng sau đào tạo. Ngoài ra, hệ thống E-Learning của HRIS giúp cho học viên dễ dàng học trực tuyến và làm bài kiểm tra trực tuyến một cách thuận tiện hơn
elearning
e-learning
HỆ THỐNG BÁO CÁO & BIỂU ĐỒ VỀ TÌNH HÌNH ĐÀO TẠO TẠI DOANH NGHIỆP

Báo cáo phân tích nhu cầu đào tạo

Báo cáo phân tích chi phí đào tạo

Báo cáo kết quả đào tạo và cấp phát chứng chỉ

.....

e-learning-1

Call Now