Phần mềm HRIS quản lý hồ sơ - Hợp đồng nhân sự

Hồ sơ – Hợp đồng

Phân hệ Hồ Sơ Nhân Sự chính là đối tượng trung tâm và quan trọng nhất trong toàn bộ công tác quản lý nhân sự. Phân hệ này quản lý đầy đủ và tất cả các thông tin của nhân viên ... cho đến các thông tin phát sinh trong quá trình làm việc như quá trình điều chuyển chuyển đơn vị công tác, lịch sử lương, quá trình đóng bảo hiểm, … Bên cạnh đó, những tính năng nâng cao của phân hệ này còn hỗ trợ nhiều chức năng cảnh báo và phân tích hầu hết các vấn đề liên quan nhân sự trong doanh nghiệp, giúp Ban lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra quyết định nhanh chóng, kịp thời & phù hợp.

Call Now