Lưu trữ bộ luật lao động - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

bộ luật lao động

20 Tháng Mười Một, 2019

Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi) năm 2019

Tăng tuổi nghỉ hưu, thêm một ngày nghỉ lễ trong năm… là nội dung mới của Bộ luật Lao động 2019.  Sáng 20/11, Quốc hội thông […]

Call Now