Lưu trữ đăng ký doanh nghiệp - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

đăng ký doanh nghiệp

19 Tháng Tám, 2019

Từ ngày 20/9/2019, lệ phí đăng ký doanh nghiệp giảm mạnh

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh […]
4 Tháng Chín, 2018

Đơn giản hóa thủ tục về đăng ký doanh nghiệp từ ngày 10/10/2018

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP về việc đăng ký […]

Call Now