Lưu trữ lệ phí đăng ký doanh nghiệp - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

lệ phí đăng ký doanh nghiệp

19 Tháng Tám, 2019

Từ ngày 20/9/2019, lệ phí đăng ký doanh nghiệp giảm mạnh

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh […]

Call Now