Lưu trữ nghỉ lễ - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả
27 Tháng Tám, 2019

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay

Căn cứ theo quy định của Luật Lao động, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, cán bộ công chức, viên chức và người lao […]

Call Now