Lưu trữ người lao động nước ngoài - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

người lao động nước ngoài

11 Tháng Mười Hai, 2018

Lộ trình hưởng các chế độ BHXH bắt buộc với NLĐ nước ngoài

Ngày 03/12/2018, chế độ BHXH TP.Hà Nội ban hành Công văn 5251/BHXH-QLThướng dẫn tạm thời tham gia BHXH bắt buộc theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, […]

Call Now