Quản lý tài sản - Phần mềm quản lý nhân sự HRIS

Tài sản – Thiết bị

Tiện ích quản lý tài sản của phần mềm nhân sự HRIS sẽ giúp nhân sự tiết kiệm chi phí quản lý và xây dựng một hệ thống quản lý thống nhất từ trên xuống dưới, từ tất cả các chi nhánh và nơi làm việc của công ty. Hoàn toàn linh động và tự do khởi tạo không giới hạn bởi ý muốn của người dùng.
phan mem quan ly tai san
tai-san
quản lý tài sản HRIS

Call Now