Tài sản – Thiết bị

Tiện ích quản lý tài sản của phần mềm nhân sự HRIS sẽ giúp nhân sự tiết kiệm chi phí quản lý và xây dựng một hệ thống quản lý thống nhất từ trên xuống dưới, từ tất cả các chi nhánh và nơi làm việc của công ty. Hoàn toàn linh động và tự do khởi tạo không giới hạn bởi ý muốn của người dùng.
QUẢN LÝ ĐỀ NGHỊ CẤP PHÁT TÀI SẢN, GIAO NHẬN TÀI SẢN

Nhân viên có thể tự đề xuất và gửi yêu cầu cấp phát tài sản chủ động, nhanh chóng, hạn chế giấy tờ và các thủ tục hành chính rườm rà

Quản lý danh sách các đơn đề nghị cấp phát, đơn chờ xét duyệt, lịch sử và tình trạng yêu cầu khoa học, nhanh chóng và tiện lợi hơn

Người kiểm soát trực tiếp kiểm duyệt, đồng ý hoặc từ chối, lý do từ chối với các đề nghị cấp phát tài sản ngay trên hệ thống.

QUẢN LÝ TÀI SẢN THEO TỪNG PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ, NGƯỜI ĐƯỢC CẤP PHÁT

Doanh nghiệp dễ dàng quản lý số lượng tài sản được cấp phát, mã số, tình trạng, thời gian cấp phát, thời gian thu hồi,…

Tạo thuận lợi để nhân sự kiểm soát tài sản, tránh thất thoát và lãng phí tài nguyên của công ty.

Khởi tạo không giới hạn kho tài sản, tùy theo nhu cầu và mục đích của doanh nghiệp, giúp quản lý tồn kho, thống kê tài sản rõ ràng.

HỆ THỐNG BÁO CÁO TỔNG QUAN/ CHI TIẾT, NẮM BẮT HIỆU QUẢ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP

Cung cấp hệ thống báo cáo tự động, nhắc nhở bàn giao khi nhân viên nghỉ việc

Các báo cáo quản lý hàng xuất/nhập dễ hiểu, cụ thể và đầy đủ thông tin

Hỗ trợ công tác truy tìm tài sản hoặc người sử dụng tài sản

Xuất báo cáo thống kê ra file word, excel, pdf theo thông tin được yêu cầu

Call Now