Product - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

OOS.GHR- Phần mềm quản lý nhân sự

Giới thiệu Các chức năng chính của OOS.GHR

–         Sơ đồ tổ chức, Vị trí nhân sự, Thâm niêm công tác, Ngạch công việc…

2. QUẢN LÝ HỒ SƠ NHÂN SỰ

–         Thông tin nhân sự

–         Quản lý hợp đồng lao động: chi tiết hợp đồng, gia hạn, theo dõi, cảnh báo hết hạn, in ấn hợp đồng

–         Các quá trình: công tác, đào tạo, làm việc, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ phép, đóng BHXH, thai sản, diễn biến lương…

3. QUẢN LÝ BHXH  BHYT

–         Mẫu tờ khai, báo cáo, báo biểu liên quan tới BHXH, bảng đối chiếu BHXH hàng tháng…

–         Theo dõi quá trình đóng, thoái thu, thoái đóng, truy thu BHXH, BHYT

–         Quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT

–         Theo dõi tình hình thai sản, ốm đau, tiền trợ cấp…

–         Theo dõi quá trình điều chỉnh lương đóng BHXH, quá trình tăng lương cơ bản, điều chỉnh mức đóng…

–         Theo dõi tiền đóng của các đối tượng BHXH bên ngoài

4. QUẢN LÝ TUYỂN DỤNG

–         Tổng hợp yêu cầu tuyển dụng

–         Kế hoạch tuyển dụng

–         Thông báo tuyển dụng

–         Xét duyệt hồ sơ tuyển dụng

–         Thi tuyển (Các vòng thi, môn thi)

5. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

–         Tổng hợp nhu cầu đào tạo

–         Lập kế hoạch đào tạo

–         Chi tiết quá trình đào tạo

–         Tổng hợp chi phí đào tạo

6. GIÁM SÁT – ĐÁNH GIÁ

–         Phân công công việc

–         Đánh giá công việc

7. CHẤM CÔNG – TIỀN LƯƠNG

–         Chấm công: Bảng chấm công, Import dữ liệu chấm công từ Exel, máy chấm công (thẻ, vân tay..)

–         Tổng hợp chấm công theo công ngày thường, công lễ, công làm thêm giờ..

–         Quản lý thang lương, bậc lương, quyết định lương

–         Quản lý loại lương: lương cơ bản, lương năng suất, lương trách nhiệm, thương thêm giờ, các loại thưởng, phụ cấp, các khoản giảm trừ..

–         Tính BHXH, tính thuế TNCN

–         Tổng hợp tiền lương, bảng lương, theo dõi chi trả lương

8. BÁO CÁO – BIỂU ĐỒ

–         Hệ thống báo cáo động chi tiết, linh hoạt

–         Hệ thống biểu đồ trực quan sinh động

9. QUẢN LÝ HỆ THỐNG

–         Phân quyền người dùng

–         Sao lưu / phục hồi dữ liệu

–         Lịch sử thao tác

–         Cảnh báo hệ thống

Call Now