Chấm công là việc quan trọng cần phải kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo việc tính lương chính xác cho nhân viên. Hệ thống HRIS thực hiện đầy đủ các chức năng chuẩn trong quá trình chấm công từ máy chấm công, barcode hoặc chấm công bằng smartphone,... Bên cạnh đó, HRIS còn cho phép người dùng linh hoạt cấu hình ca làm việc tự động, tự nhận diện ca, … và nhiều tính năng nâng cao giúp tối ưu công tác công chấm khác.
HỖ TRỢ NHIỀU BÁO CÁO & DASHBOARD

Bảng công tổng hợp & chi tiết

Báo cáo phân tích tăng ca

Báo cáo thống kê phép thường niên

.....

Call Now