App phần mềm quản lý nhân sự HRIS - Android/IOS

HRIS Apps – Android/iOS

Phân hệ Mobile app của HRIS hỗ trợ tương tác giữa nhân viên và ban quản lý ngay cả khi bạn không làm việc trên máy tính. Ứng dụng của HRIS trên Mobile App đầy đủ chức năng cho phép bạn truy cập vào thông tin liên lạc mọi lúc – mọi nơi. Ngoài ra, Mobile App của HRIS còn giúp bạn chấm công trực tiếp trên điện thoại mà không cần thông qua máy chấm công cũng như xem và đăng kí tăng ca / ngày nghỉ trực tiếp trên phần mềm.
 

Ứng dụng trên di động


HRIS đã có phiên bản trên Android & IOS
Không chỉ để kiểm tra, đăng ký nghỉ phép, tăng ca hay xem bảng công, phiếu lương. Hệ sinh thái HRIS trên Mobile App đã sẵn sàng kết nối toàn diện với bộ phận khác
download app store
download google play v2

Call Now