Điều kiện tham gia BHXH bắt buộc với lao động nước ngoài - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

Điều kiện tham gia BHXH bắt buộc với lao động nước ngoài

Tham gia BHXH

Theo hướng dẫn, người lao động (NLĐ) nước ngoài thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;

– Có hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn hoặc HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên đối với người sử dụng lao động tại Việt Nam;

– Chưa đủ 60 tuổi đối với nam và chưa đủ 55 tuổi đối với nữ.

– Không thuộc đối tượng di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 11/2016/NĐ-CP, bao gồm NLĐ là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật đang làm việc tại một doanh nghiệp nước ngoài, đã được DN nước ngoài tuyển dụng lao động trước đó ít nhất 12 tháng và được cử sang làm việc tại hiện diện thương hiệu của DN nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo Thư viện pháp luật

Rate this post

Call Now