Dự kiến đơn giản hóa hàng trăm điều kiện kinh doanh ngành tài nguyên và môi trường - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

Dự kiến đơn giản hóa hàng trăm điều kiện kinh doanh ngành tài nguyên và môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai rà soát và đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ từ năm 2017.

Dự kiến đơn giản hóa hàng trăm điều kiện kinh doanh ngành tài nguyên, môi trường

Thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho hay, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ về cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh, Bộ đã triển khai rà soát và đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ từ năm 2017.

Theo đó, Bộ đề xuất bãi bỏ, sửa đổi 104/163 điều kiện đầu tư kinh doanh (chiếm 63,8%), trong đó bãi bỏ 80 điều kiện và sửa đổi 24 điều kiện. Các điều kiện được bãi bỏ, sửa đổi phần lớn thuộc lĩnh vực môi trường và tài nguyên nước.

Song song với đề xuất bãi bỏ các điều kiện đầu tư kinh doanh thì Bộ cũng đề xuất bãi bỏ 10 thủ tục hành chính gắn liền với các điều kiện đầu tư kinh doanh được đề xuất.

 Bộ đã kiến nghị Chính phủ và tổ chức xây dựng Nghị định sửa đổi, bãi bỏ một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường (dự kiến sẽ sửa đổi, bổ sung 11 Nghị định có liên quan).

Hiện nay, Dự thảo Nghị định này đang được lấy ý kiến rộng rãi các bộ, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan. Dự kiến, đầu tháng 6/2018, Bộ sẽ trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định.

Ông Phan Tuấn Hùng – Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên Môi trường cho hay, việc bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường phải bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Đầu tư năm 2014, tức là phải đáp ứng tiêu chí của điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014.

Đồng thời, việc bãi bỏ, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh phải quán triệt đúng tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là bãi bỏ các điều kiện không cần thiết, không rõ ràng, chung chung dẫn đến nhiều cách hiểu và vận dụng khác nhau…. và phải bảo đảm thực chất, không cắt bỏ cơ học, không gộp nhiều điều kiện vào một điều kiện.

“Về tác động của việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, chúng tôi cho rằng sẽ có nhiều tác động tích cực đối với xã hội và các bên liên quan. Trước hết là người dân, doanh nghiệp sẽ thuận lợi hơn trong hoạt động đầu tư, kinh doanh bởi họ sẽ cắt giảm được chi phí, thời gian tuân thủ và cả chi phí cơ hội để thực hiện những quy định không thực sự cần thiết”, ông Hùng nhấn mạnh.

(Theo VnEconomy – Tựa bài do DNSG Online đặt lại)

Rate this post

Call Now