Lưu trữ chi phí đào tạo nhân viên - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

chi phí đào tạo nhân viên

21 March, 2019

NLĐ tại doanh nghiệp vừa và nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí đào tạo nghề

Theo hướng dẫn, điều kiện để người lao động (NLĐ) tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí đào tạo nghề […]

Call Now