Lưu trữ chính sách lương 2019 - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

chính sách lương 2019

4 January, 2019

Chính sách lao động, tiền lương có hiệu lực từ tháng 01/2019

Trong tháng 01/2019, nhiều chính sách lao động, tiền lương chính thức có hiệu lực. Trong đó nổi bật là: 1. Tăng lương tối thiểu vùng […]

Call Now