Lưu trữ công ty Eagles Logistics - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

công ty Eagles Logistics

2 August, 2018

Nghiệm thu dự án phần mềm nhân sự HRIS tại Eagles Logistics

Được sự tín nhiệm của BGĐ Eagles Logistics. Ngày 29/7/2018 vừa qua, EMSC đã chính thức nghiệm thu Dự án triển khai phần mềm lý nhân sự HRIS tại […]

Call Now