Lưu trữ Công ty Hồ Lê Gia - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

Công ty Hồ Lê Gia

14 September, 2018

Hồ Lê Gia chọn triển khai phần mềm nhân sự HRIS trong hành trình phát triển

Vào đầu tháng 09/2018, Hồ Lê Gia đã chính thức đưa vào triển khai Giải pháp Phần mềm Quản trị Nhân sự HRIS của EMSC Công ty TNHH MTV […]

Call Now