Lưu trữ coteccons group - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả
12 November, 2019

Coteccons Group chính thức Go-live phần mềm nhân sự HRIS

Coteccons Group  – Bước ngoặc cải tiến trong quản lý Coteccons Group hiện nay là một trong những Tập đoàn xây dựng hàng đầu của Việt […]

Call Now