Lưu trữ đánh giá hiệu quả - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

đánh giá hiệu quả

29 March, 2019

Phản hồi 360 độ – công cụ hiệu quả để đánh giá đội ngũ nhân sự

Bên cạnh các phương pháp đánh giá qua chỉ số hoàn thành công việc như BSC-KPI, MBO, các nhà quản trị cũng nên chú ý tới […]
7 November, 2018

Xây dựng quy trình KPI để đánh giá nhân viên hiệu quả

Có một quy trình xây dựng KPI phù hợp để đánh giá nhân viên, cần có sự cam kết và quyết tâm của các cấp quản […]

Call Now