Lưu trữ đi làm ngày lễ - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

đi làm ngày lễ

3 April, 2019

Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và 1/5: Mức lương ra sao nếu đi làm thêm?

Hơn 10 hôm nữa sẽ đến Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Sau đó chừng 15 ngày, dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 cũng bắt đầu. Theo […]

Call Now