Lưu trữ doanh nghiệp 2019 - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

doanh nghiệp 2019

4 September, 2018

Đơn giản hóa thủ tục về đăng ký doanh nghiệp từ ngày 10/10/2018

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP về việc đăng ký […]

Call Now