Lưu trữ lao động thời vụ tết - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

lao động thời vụ tết

12 January, 2019

Doanh nghiệp Việt đua nhau tuyển lao động thời vụ giáp Tết

Càng gần Tết, càng nhiều công ty đang ráo riết tuyển lao động thời vụ, không yêu cầu kinh nghiệm, song có nơi mức lương cao […]

Call Now