Lưu trữ luật doanh nghiệp - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

luật doanh nghiệp

2 May, 2019

Đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2020

Vừa qua, Bộ LĐ-TB&XH đã có Công văn 1418/LĐTBXH-QHLĐTL về việc đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu […]

Call Now