Lưu trữ lương bảo hiểm - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

lương bảo hiểm

1 June, 2019

Người lao động đón 13 tin vui về BHXH, BHYT từ ngày 01/7/2019

Theo đó, Người lao động ngoài nhà nước cũng được hưởng quyền lợi về BHXH, BHYT nhiều hơn. Cụ thể như sau: 1. Mức hưởng dưỡng […]

Call Now