Lưu trữ lương tối thiểu vùng 2019 - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

lương tối thiểu vùng 2019

14 December, 2018

Chính thức có lương tối thiểu vùng áp dụng từ 01/01/2019

Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao […]

Call Now