Lưu trữ phần mềm quả lý nhân sự - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

phần mềm quả lý nhân sự

9 November, 2018

Bệnh Viện Tai Mũi Họng Sài Gòn & EMSC chính thức hợp tác triển khai phần mềm nhân sự HRIS

Vào ngày 08/11/2017, EMSC & Bệnh Viện Tai Mũi Họng Sài Gòn đã chính thức ký hợp đồng “Triển Khai Giải pháp phần mềm quản lý nhân […]

Call Now