Lưu trữ phỏng vấn - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả
10 January, 2019

Đánh giá kỹ năng mềm của ứng viên trong buổi phỏng vấn

Kỹ năng mềm là một yếu tố quan trọng để lựa chọn ứng viên, nhưng đánh giá kỹ năng mềm lại đòi hỏi chính sự linh […]
29 December, 2018
phương pháp phỏng vấn

Ưu nhược điểm của phương pháp phỏng vấn phổ biến

Sức sáng tạo và thách thức của nghề nhân sự đã tạo ra nhiều loại hình phỏng vấn khác nhau. Việc hiểu được ưu nhược điểm […]

Call Now