Lưu trữ thiếu hụt nhân sự - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

thiếu hụt nhân sự

26 October, 2018
thiếu hụt nhân sự

Tình trạng thiếu hụt nhân sự toàn cầu năm 2018

Theo khảo sát “Thiếu hụt nhân sự toàn cầu 2018” của Tập đoàn ManpowerGroup, trong số gần 40.000 nhà tuyển dụng ở 43 quốc gia và […]

Call Now