Lưu trữ trợ cấp BHXH tăng mạnh - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

trợ cấp BHXH tăng mạnh

10 December, 2018

Từ 2019 có 6 khoản trợ cấp về BHXH sẽ tăng mạnh, người lao động hưởng lợi vô cùng

Năm 2019 dự báo sẽ là một năm nhiều thay đổi về mức lương, mức trợ cấp bảo hiểm xã hội. Hiện tại người lao động […]

Call Now