Lưu trữ Customer reviews - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả
4 May, 2019

TMI Việt Nam

Việc lựa chọn một nhà cung cấp khác để thay thế nhà cung cấp phần mềm nhân sự hiện tại của TMI thực sự khiến chúng […]
6 November, 2018

Nhật Quỳnh Foods En

Cảm ơn ban lãnh đạo của EMSC đã nhiệt tình làm việc với công ty, đặc biệt là nhóm đội ngũ dự án của EMSC đã […]
6 November, 2018

Eagles En

Để lựa chọn một đối tác cũng như là phần mềm phù hợp với những đặc thù của công ty, chúng tôi đã xem xét rất […]
24 January, 2018

Nhat Viet Company

Chúng tôi đánh giá cao tính năng của giải pháp HRIS vì giải pháp đã đáp ứng nhu cầu quản lý nhân sự đặc thù trong […]

Call Now