Đánh giá 1 - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

Quản lý hiệu suất

Một Module trực quan giúp bạn động viên và nuôi dưỡng lực lượng lao động để đáp ứng các mục tiêu của tổ chức.

THIẾT LẬP MỤC TIÊU & THEO DÕI


Động viên các mục tiêu của mỗi cá nhân. Nhân viên và quản lý có thể thiết lập và theo dõi tiến độ của mục tiêu. Người quản lý có thể theo sát để đánh giá đối với những mục tiêu đã hoàn thành.

Liên kết mục tiêu với công việc

Theo dõi tiến độ mục tiêu

Quản lý đánh giá

 
 

Phân tích

Các tính năng phân tích đơn giản nhưng có sức ảnh hưởng của chúng tôi giúp bạn dễ dàng đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên và giúp bạn xác định những vấn đề cần cải thiện.

MA TRẬN KỸ NĂNG


Cần nhân viên chuyên gia về tên miền? Hoặc làm thế nào để các lập trình viên biết về Java? Chỉ cần sử dụng ma trận kỹ năng. Nó cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về các loại kỹ năng mà nhân viên của bạn có. Vì vậy bạn có thể đặt đúng người vào đúng dự án.
 

MÔ HÌNH 9-BOX


Mô hình này là ma trận hiệu suất so với tiềm năng, là công cụ có giá trị để đánh giá tài năng trong doanh nghiệp của bạn. Mô hình phân loại cao thấp để giúp bạn hình dung tài năng, tiềm năng và hiệu suất của nhóm các bạn.

Call Now