Quản lý thông tin nhân sự - Cổng thông tin cá nhân HRIS
Hỗ trợ trên cả 2 nền tảng Web & Ứng dụng di động (Android & iOS)
Cổng thông tin nhân sự là trang thông tin cá nhân của mỗi nhân viên cho phép nhân viên có thể xem dữ liệu hồ sơ cá nhân, bảng công, phiếu lương, đăng ký nhu cầu đào tạo, tự đánh giá hoặc đề xuất / phê duyệt công tác phí, …
Bên cạnh đó, Cổng thông tin nhân sự còn là kênh kết nối toàn bộ nhân viên trong công ty như trang bản tin nội bộ, thư viện tài liệu, cùng tham gia khảo sát hoặc hỏi / đáp các vấn đề trong công việc một cách nhanh chóng.

Call Now