Lưu trữ An Cường - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả
3 Tháng Năm, 2019

Roll-Out hệ thống quản lý nhân sự HRIS tại Tập đoàn Gỗ An Cường

Thành lập từ năm 1994 đến nay, Công ty Cổ phần An Cường (An Cường Group) là nhà cung cấp nguyên vật liệu trang trí nội […]

Call Now