Lưu trữ cập nhật luật mùa Covid - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

cập nhật luật mùa Covid

31 Tháng Ba, 2020

Hướng dẫn giải quyết chế độ và trả lương cho người lao động ngừng việc do dịch Covid 19

Ngày 25/03/2020, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ra Công văn số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL hướng dẫn trả lương và chế độ cho người lao […]

Call Now