Lưu trữ chế độ BHXH - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả
11 Tháng Mười Hai, 2018

Lộ trình hưởng các chế độ BHXH bắt buộc với NLĐ nước ngoài

Ngày 03/12/2018, chế độ BHXH TP.Hà Nội ban hành Công văn 5251/BHXH-QLThướng dẫn tạm thời tham gia BHXH bắt buộc theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, […]

Call Now