Lưu trữ CMCN 4.0 - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả
29 Tháng Năm, 2018

Việc làm trong CMCN 4.0: Tăng hiệu suất mà chưa cần robot

Thị trường lao động trong cách mạng công nghệ 4.0 (CMCN 4.0) cần được nhìn nhận thực tế thông qua mức độ ứng dụng công nghệ […]
29 Tháng Năm, 2018

Cách mạng công nghệ 4.0: Việc làm mất đi hay chuyển đổi?

Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang được định hình, nhưng vẫn chưa có câu trả lời chắc chắn cho câu hỏi “bao nhiêu việc làm […]

Call Now