Lưu trữ công ty cấp thoát nước vũng tàu - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

công ty cấp thoát nước vũng tàu

2 Tháng Mười Một, 2018

BWACO chính thức triển khai phần mềm quản lý nhân sự HRIS của EMSC

Ngày 01/11/2018, BWACO đã chính thức đưa vào triển khai Giải pháp Phần mềm Quản lý nhân sự HRIS của EMSC. Ngày 19/4/1982, UBND Đặc khu Vũng Tàu – Côn […]

Call Now